Medewerkers van aangesloten gemeenten en Sociale werkbedrijven kunnen via het UWV-portaal voor gemeenten vanaf hun eigen computers gebruikmaken van een aantal applicaties van UWV. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Door gemeenschappelijk gebruik van de applicaties zorgen we ervoor dat er 1 bestand van vacatures en 1 bestand van werkzoekenden ontstaat. Hiermee kunnen we werkgevers en werkzoekenden makkelijker bij elkaar brengen en beter helpen. 
  • De arbeidsmarkt wordt hierdoor transparanter.
  • De aanvraag van een bijstandsuitkering verloopt zo voor steeds meer werkzoekenden op dezelfde manier.