Doelgroepregister

In het doelgroepregister (pdf, 124 kB) staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen of die alleen meetellen voor de quotumheffing. Let op: bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt wanneer u gegevens opvraagt. Wij krijgen de gegevens namelijk van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Doelgroepregister en banenafspraak 

De volgende mensen staan in het doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie wij vaststellen dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)die zich hebben aangemeld bij UWV;.
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening).
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen).
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen. 

Doelgroepregister maar geen banenafspraak 

Er zijn ook mensen die wel in het doelgroepregister staan, maar niet vallen onder de banenafspraak. Het gaat om mensen die:

  • alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, én;
  • een ziekte of handicap hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie.
Inloggen werkgeversportaal

Online opvragen via Suwinet bij re-integratietrajecten

Wanneer u vanuit de gemeente betrokken bent bij een re-integratietraject voor een burger, dan kunt u het doelgroepregister benaderen via SUWINET.