De burger ontvangt een brief met de beslissing over de indicatie. De gemeente ontvangt een kopie van deze beslissing.

Als de burger een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen van ons krijgt, dan kan hij met subsidie van de gemeente geplaatst worden bij een gespecialiseerde scholingsinstelling.