Burgers die begeleiding van de gemeente krijgen bij hun re-integratie en hun ernstige scholingsbelemmeringen, kunnen de gemeente toestemming vragen om met subsidie bij een gespecialiseerde scholingsinstelling een opleiding te volgen. Zij vergroten hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt.

Als de gemeente deze toestemming geeft, dan kan de burger bij UWV een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen aanvragen. Hij heeft deze indicatie nodig om geplaatst te kunnen worden bij een gespecialiseerde scholingsinstelling.

Een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen geeft aan dat de burger door lichamelijke-, psychische- en/of gedragsproblemen ernstig wordt gehinderd bij het volgen van onderwijs. En deze indicatie geeft aan dat hij voor het volgen van onderwijs veel zorg en begeleiding nodig heeft.