Valt een burger onder de Participatiewet? En verwacht de gemeente dat hij niet het minimumloon kan verdienen? Dan kunt u bij UWV een Indicatie banenafspraak aanvragen. Mensen met een Indicatie banenafspraak worden opgenomen in het doelgroepregister. Zij kunnen dan geplaatst worden in een baan uit de banenafspraak.

Lees hierover meer in het document De Indicatie banenafspraak van UWV.

Burgers kunnen ook zelf een Indicatie banenafspraak bij UWV aanvragen. Dit doen zij met het formulier Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen op uwv.nl.