Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u niet meer werken? Dan kunt u met dit formulier ondersteuning aanvragen. Wij beoordelen welke vorm van ondersteuning u misschien kunt krijgen.

U vult het online formulier in en stuurt het via de post naar UWV. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

  • uw burgerservicenummer;
  • uw DigiD-inlogcode (alleen als u kiest voor aanvragen met uw DigiD, anders niet);
  • gegevens over school en vervolgopleiding (naam school en periode);
  • uw rekeningnummer (waarop u de eventuele uitkering wilt ontvangen);
  • naam en adres van uw huisarts en van eventuele specialisten;
  • gegevens over eventuele opnames (naam instelling, periode en de reden).

Informatie voor vso, pro of entree-opleidingen in het mbo

Bent u leerling in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of op een entree-opleiding in het mbo? Uw school kan u helpen bij uw aanvraag. Medewerkers van uw school kunnen hierover meer lezen op Informatie voor vso, pro of entree-opleidingen in het mbo.

Let op: leerlingen en voormalige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die willen worden opgenomen in het doelgroepregister, nemen wij zonder medische of arbeidsdeskundige beoordeling op. Bent u leerling of leerling geweest in het vso of pro? Dan vragen wij u om de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) mee te sturen met de aanvraag. Is er geen tlv, stuur dan een ander bewijs van inschrijving mee.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw privacy en persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over hoe wij hiermee omgaan op UWV en uw privacy.

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

Aanvragen zonder DigiD

U kunt ook een aanvraag doen zonder DigiD. Maar dan kunt u tijdens de aanvraag niet langer pauzeren dan 55 minuten. Anders moet u weer opnieuw beginnen met invullen. U kunt uw aanvraag dus niet voor langere tijd opslaan.
Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen invullen zonder DigiD

Telefonisch aanvragen

Wilt u uw aanvraag liever niet via internet doen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. DigiD is een combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Uw DigiD is persoonlijk en u gebruikt deze om u te legitimeren op internet. Zo weten organisaties dat ze ook echt met u te maken hebben.

U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten