Als u iemand helpt re-integreren voor wie een normale baan nog een te grote stap is, dan kunt u als gemeente vanuit de Participatiewet een baan aanbieden in een beschutte werkomgeving.

Een beschutte werkomgeving biedt extra ondersteuning, die er bij een gewone werkgever niet is. Bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, of meer begeleiding. Wilt u weten of iemand tot de doelgroep beschut werk hoort? Dan kunt u bij ons een Advies indicatie beschut werk aanvragen.

Voor wie is het advies bedoeld?

U vraagt het advies uitsluitend aan voor een burger die re-integreert en kan werken als hij ondersteuning krijgt die een gewone werkgever niet biedt. Dat kan iemand zijn met een bijstandsuitkering, maar ook een werkzoekende zonder uitkering.

Advies indicatie beschut werk aanvragen

Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvraag indicatie of advies’. U kunt het formulier online invullen, printen, ondertekenen en samen met eventuele bijlagen opsturen naar:

UWV Dienstverlening aan gemeenten
Postbus 2441 1000
CK Amsterdam

Een burger kan ook zelf het advies aanvragen met het formulier ‘Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen’. De beoordeling vindt dan op dezelfde manier plaats. Als hij bij uw gemeente re-integreert, dan ontvangt u hierover een brief.

Opnieuw indicatie aanvragen

Als uw aanvraag voor een Advies indicatie beschut werk is afgewezen, dan kunt u in de volgende situaties een nieuw advies aanvragen:

  • Na 12 maanden.
  • Binnen 12 maanden als de situatie van de burger is veranderd sinds het vorige advies.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze dienst van UWV, kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw arbeidsmarktregio.