Heeft u een Advies indicatie beschut werk, een Advies medische urenbeperking of een Loonwaardebepaling voor een burger aangevraagd? Dan geeft UWV een advies aan de gemeente. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing. De burger voor wie u het advies heeft aangevraagd, kan hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. Als u ondersteuning bij dit bezwaar wilt, dan kunt u een bezwaaradvies bij ons aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvraag bezwaaradvies’.

Kosten bezwaaradvies

Een Bezwaaradvies indicatie beschut werk of een Bezwaaradvies medische urenbeperking is kosteloos.

Vraagt u een Bezwaaradvies loonwaardebepaling aan? Dan zijn hieraan kosten verbonden. De tarieven leest u in het document Werkafspraken aanvullende diensten.

Aanvragen Bezwaaradvies