(niet mogelijk in 2023)

Verwacht u dat een burger met zijn ziekte of handicap niet het minimumloon kan verdienen? En vraagt u daarom een Indicatie banenafspraak voor hem aan? Dan kunt u tegelijk een Participatieadvies aanvragen bij UWV.

Wij onderzoeken dan wat er nodig is om uw burger aan het werk te laten gaan. En welke belemmeringen tot nu toe voorkomen dat uw burger aan het werk is. Ook omschrijven wij hoe deze belemmeringen weggenomen kunnen worden. Wat kan uw burger zelf veranderen? Waar heeft hij hulp bij nodig? En waarom is het nog niet gelukt om aan het werk te komen?

Het Participatieadvies geeft u een advies over wat uw burger nodig heeft om aan het werk te gaan. Het is aan de gemeente om het advies wel of niet op te volgen.

Lees hierover meer in het document Het Participatieadvies van UWV (pdf, 44 kB).