Aanvullende diensten

Loonwaardebepaling

Bij een loonkostensubsidie is een loonwaardebepaling nodig. Die kan UWV voor gemeenten uitvoeren. Met de loonwaardebepaling wil UWV gemeenten helpen om werkzoekenden aan het werk te krijgen.

Meer informatie leest u in het document De loonwaardebepaling van UWV.