Deze keten bestaat uit Gegevensdiensten van UWV en de Belastingdienst en bevat alle gegevens en informatie rond loonaangiften. Werkgevers dienen hun loonaangiften in bij de Belastingdienst. Wij verwerken deze gegevens in de Polisadministratie. Hierin staan gegevens over loon, arbeidsverhoudingen en uitkeringen. Daarna leveren we deze gegevens aan bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank of pensioenfondsen.