Gemeenten verlenen kwijtschelding van bepaalde gemeentelijke belastingen aan burgers die inkomsten hebben onder een bepaalde grens. Om te bepalen of burgers kwijtschelding kunnen krijgen, is het noodzakelijk te bepalen hoe hoog de inkomens van deze burgers zijn. Via Suwinet-Inkijk geeft UWV de gemeenten inzicht in de loongegevens van deze burgers.

Stichting Inlichtingenbureau (IB)

De Stichting Inlichtingenbureau (IB) ondersteunt de rechtmatigheidscontrole op de bijstandsuitkeringen. De Stichting IB vergelijkt hiervoor maandelijks de bestanden van de sociale diensten (van gemeenten) met de bestanden van andere instanties zoals UWV. Gemeenten krijgen hierdoor zicht op mogelijke inkomsten en bezittingen van mensen met een bijstandsuitkering.

Gegevensdiensten levert hiervoor bestanden met loon- en uitkeringsgegevens aan het IB. IB combineert en verrijkt deze gegevens en levert deze vervolgens door aan de gemeenten.