Welke gegevens heeft het IBF nodig?

Als u een aanvraag voor een onderzoek doet, stuur dan (voor zover mogelijk) de volgende documenten of gegevens mee:

 • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van betrokkene en de (ex-)partner.
 • Een uittreksel uit de BRP van de ouders van betrokkene en de (ex-)partner. Deze namen staan soms in het buitenlandse paspoort of identiteitsbewijs.
 • Een kopie van (alle bladzijden van) het buitenlandse paspoort of identiteitsbewijs.
 • Bij islamitische landen (bijvoorbeeld Turkije en Marokko) of Oost-Europese landen een kopie van het fotoblad en van de pagina met de persoonsgegevens.
 • De naam van het district of de provincie waarin de geboorteplaats van de betrokkene en zijn partner ligt.
 • Het exacte adres van de mogelijke woning in het buitenland met de volgende gegevens:
  • naam van de wijk of het dorp
  • straatnaam en huisnummer
  • eventueel naam van het appartementencomplex
  • naam deelgemeente (van een grote stad)
  • naam stad of district
  • naam provincie of staat
 • Een overzicht van (recente) uitkeringen naast de bijstand, zoals AKW, AOW, WAO of WIA.
 • Vakantiebestemming(en) (liefst met adres), bestemming vliegtickets, pagina‚Äôs uit paspoort met in- en uitreisdata.
 • Alle beschikbare buitenlandse documenten (bijvoorbeeld eigendomsbewijzen of belastingaangiften) die voorhanden zijn. Bij voorkeur met een stempel of plaats van opmaak en afgifte.
 • Een buitenlandse huwelijksakte.
 • Een buitenlandse echtscheidingsakte.
 • Als het om een tip gaat: een kopie van de betreffende brief of telefoonnotitie.
 • Als bekend: het alias (bij een alias zijn de voor- en achternaam vaak omgedraaid).

Zijn niet alle documenten of gegevens uit deze lijst beschikbaar? Neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Mogelijk kunnen zij u ontbrekende documenten toesturen. De kans op een succesvol onderzoek is het grootst, als de informatie die u aanlevert zo volledig mogelijk is.