Opdrachtgevers van het IBF zijn onder meer gemeenten, afdelingen van UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en sociale zekerheidsorganisaties in andere landen. Het IBF co├Ârdineert voor deze opdrachtgevers de onderzoeken op het gebied van regelovertreding en fraude in het buitenland.

Opdrachtgevers kunnen bij het IBF een verzoek om informatie indienen voor controle en verificatie van het recht op uitkering.

Soms doet het IBF zelf onderzoek door gegevens op te vragen bij buitenlandse uitvoeringsorganisaties. En soms voert het IBF dit onderzoek niet zelf uit, maar geeft het de opdracht aan een ambassade via het ministerie van Buitenlandse zaken.