Overzicht formulieren en documenten

Uw keuze:

Hieronder vindt u het totale overzicht van formulieren en documenten voor zakelijke partners op onderwerp.

Gegevensdiensten

Voorwaarden

Bekijken Algemene voorwaarden UWV Gegevensdiensten

Algemene voorwaarden UWV Gegevensdiensten

Bekijken Algemene voorwaarden UWV Gegevensdiensten

Bekijken gebruiksvoorwaarden

Bekijk hier de gebruiksvoorwaarden Mijn Gegevensdiensten. Hierin staan de voorwaarden over het gebruik van Mijn Gegevensdiensten. Als u een account aanvraagt voor Mijn Gegevensdiensten, vragen wij u om akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Bekijken gebruiksvoorwaarden

Gegevensdiensten voor overheidsorganisaties

Aanvragen (zakelijk)

Aanvragen gegevens UWV door gemeente of belastingdienst

Met dit formulier vraagt u gegevens van UWV aan over een verzekerde.


Aanvragen gegevens UWV door gemeente of belastingdienst

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Gegevens van de contactpersoon.
 • Gegevens van de verzekerde.

Aanvragen gegevens bij UWV door IND

Met dit formulier vraagt u als Immigratie en naturalisatiedienst (IND) gegevens van UWV aan over een verzekerde.

Dit heeft u nodig bij het invullen:

 • Gegevens van de contactpersoon.
 • Gegevens van de verzekerde.
Aanvragen gegevens bij UWV door IND
Contract aanvragen

Bekijken verwerkersovereenkomst

Een opdrachtgever kan gebruikmaken van een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). UWV verstrekt alleen gegevens aan de verwerker als wij beschikken over een (kopie van een) verwerkersovereenkomst tussen de opdrachtgever en de verwerker.

Bekijken verwerkersovereenkomst
Voorwaarden

Gegevensdiensten voor pensioenuitvoerders

Handleiding

Bekijken rekenregels SUAG

Als afnemer van SUAG kunt u met de gegevens uit SUAG zelf de (bruto) WIA-, WAO- of WAZ-uitkering berekenen. De formules in de rekenregels SUAG helpen u daarbij.

Bekijken rekenregels SUAG
Contract aanvragen

Bekijken verwerkersovereenkomst

Een opdrachtgever kan gebruikmaken van een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). UWV verstrekt alleen gegevens aan de verwerker als wij beschikken over een (kopie van een) verwerkersovereenkomst tussen de opdrachtgever en de verwerker.

Bekijken verwerkersovereenkomst
Voorwaarden

Gemeenten

Aanvragen (zakelijk)

Aanvragen onderzoek door IBF

Met het aanvraagformulier vraagt u een IBF-onderzoek aan bij een vermoeden van grensoverschrijdende regelovertreding. De kans op een succesvol onderzoek is het grootst, als de informatie die u aanlevert zo volledig mogelijk is.

Voor u een aanvraag doet, vragen we u daarom eerst te controleren of:

 • er een concrete aanwijzing of redelijk vermoeden is voor grensoverschrijdende regelovertreding;
 • u alle gegevens kunt aanleveren, die het IBF nodig heeft om een onderzoek te starten.

Lees ook de handreiking ‘Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland’ voor meer informatie over de aanvraag en uitvoering van een onderzoek door het IBF.

Aanvragen onderzoek door IBF

Aanvragen werkvoorzieningen visueel beperkten (Participatiewet)

Met dit formulier kunt u een werkvoorziening aanvragen voor burgers met een visuele beperking (blinden en slechtzienden) die onder de Participatiewet vallen en gaan werken of aan het werk zijn.

Let op: Burgers kunnen ook zelf werkvoorzieningen bij ons aanvragen als zij door een ziekte of handicap moeite hebben met werk. Dit kan met het formulier Aanvragen voorziening. Valt uw inwoner niet onder de Participatiewet? Dan vraagt deze persoon de werkvoorziening ook zelf bij ons aan. 

Kijk voor meer informatie op Werkvoorzieningen visueel beperkten.

Aanvraag werkvoorzieningen visueel beperkten (Participatiewet)

Aanvragen indicatie of advies (Participatiewet)

Met dit formulier kunt u voor mensen die onder de Participatiewet vallen 1 of meer van de volgende diensten aanvragen:

 • Indicatie banenafspraak
 • Participatieadvies (niet mogelijk in 2024)
 • Advies indicatie beschut werk
 • Advies medische urenbeperking
 • Loonwaardebepaling
 • Consult arbeidsdeskundige (AD) (niet mogelijk in 2024)
 • Consult verzekeringsarts (VA) (niet mogelijk in 2024)
 • Sociaal Medisch Advies (niet mogelijk in 2024)

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • Factuuradres van de gemeente.
 • Naam, adres en burgerservicenummer van de burger.
 • Gegevens over de woonsituatie en begeleiding van de burger.
 • Gegevens over de school en vervolgopleiding (naam school en periode) van de burger.
 • Gegevens over de re-integratie, werk en werkgerelateerde activiteiten van de burger.
Aanvragen indicatie of advies (Participatiewet)

Aanvragen Bezwaaradvies

Heeft u een Advies indicatie beschut werk, een Advies medische urenbeperking of een Loonwaardebepaling voor een burger aangevraagd? Dan geeft UWV een advies aan de gemeente. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing. De persoon voor wie u het advies heeft aangevraagd, kan hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. Als u ondersteuning bij dit bezwaar wilt, dan kunt u een bezwaaradvies bij UWV aanvragen.


Aanvragen Bezwaaradvies

Aanvragen herindicatie WSW

Met dit formulier vraagt u de herindicatie WSW aan.

U vult het formulier in samen met de persoon voor wie u de aanvraag doet en stuurt het naar het adres dat op het formulier staat. In het formulier leest u welke stukken u moet meesturen.

Aanvragen herindicatie WSW
Beleid en protocol

Aanvragen 'Controle in het buitenland'

In deze brochure leest u meer over wat IBF doet en hoe IBF u kan helpen.

Aanvragen 'Controle in het buitenland'

Bekijken document ‘IBF-onderzoek buitenland: noodzakelijke gegevens per land’

Wilt u een onderzoek in het buitenland aanvragen bij het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF)? Dan leest u in dit document welke documenten of gegevens per land nodig zijn voor een onderzoek.

Bekijken document ‘IBF-onderzoek in het buitenland: noodzakelijke gegevens per land’

Let op: we raden u aan eerst de handreiking ‘Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland’ te lezen. Daarin leest u hoe u het IBF inschakelt en wat een onderzoek inhoudt.

Bekijken document Werkafspraken Aanvullende Diensten

UWV en de gemeente werken samen om werkzoekenden met een arbeidsbeperking te helpen. Dit kan bij het vinden van werk of een andere vorm van participatie. Zo gebruiken UWV en de gemeente elkaars kennis.

Document Werkafspraken Aanvullende Diensten bekijken

Bekijken handreiking 'Onderzoek verzwegen inkomen en vermogen buitenland'

In de handreiking 'Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland' leest u hoe u het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) inschakelt voor een onderzoek en wat dat onderzoek inhoudt.

Bekijken handreiking 'Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland'

Bekijken overdracht re-integratietaak aan gemeenten

Lees meer over de overdracht van de re-integratietaak aan gemeenten per 1 januari 2017.

Bekijken overdracht re-integratietaak aan gemeenten

Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening

Burgers die werken met een voorziening kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister. De burger telt dan mee voor het quotum arbeidsbeperkten.

Aanvragen Beoordeling werken met een voorziening
Rapporteren

Bekijken regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2015

Deze regionale trendrapportage banenafspraak schetst de voortgang per arbeidsmarktregio.

Regionale trendrapportage banenafspraak vierde kwartaal 2015

Leveranciers van diensten en producten

Aanmelden (zakelijk)

Bekijken document aanleveren artikelen voor catalogus

U levert artikelen voor een catalogus. Bekijk hoe u deze artikelen bij UWV moet aanleveren.

Bekijken document aanleveren artikelen voor catalogus

Bekijken document aanleveren eigen catalogus (Punch-Out)

U levert een eigen catalogus (Punch-Out). Bekijk hoe u deze catalogus bij UWV moet aanleveren.

Bekijken document aanleveren eigen catalogus (Punch-Out)

Bekijken document aanleveren XML-facturen

U levert XML-facturen. Bekijk hoe u deze XML-facturen bij UWV moet aanleveren.

Bekijken document aanleveren XML-facturen

Bekijken document inkooporders

U ontvangt inkooporders van UWV. Bekijk hoe u deze inkooporders moet verwerken.

Bekijken document inkooporders

Bekijken voorbeeld aanleveren artikelen voor catalogus

U levert artikelen voor een catalogus. Bekijk hoe u deze artikelen bij UWV moet aanleveren.

Bekijken voorbeeld aanleveren artikelen voor catalogus
Factureren

Aanmelden voor toegang tot het portaal VECOZO

Hier kunt u zich aanmelden voor het VECOZO portaal.

Aanmelden voor toegang tot het portaal VECOZO

Bekijken Informatieblad pdf-facturen

U kunt facturen in pdf-formaat aan ons opsturen. Dit zijn bijvoorbeeld facturen voor re-integratiediensten, scholing en interventies van klanten voor wie UWV de Ziektewet arborol doet. In het Informatieblad pdf-facturen leest u hoe u dat kunt doen.

Bekijken Informatieblad pdf-facturen
Voorwaarden

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten

Algemene voorwaarden voor leveranciers die diensten willen aanbieden aan UWV.

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden Goederen

Algemene voorwaarden voor leveranciers die goederen willen aanbieden aan UWV.

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden Goederen

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden ICT

Wilt u een product of dienst leveren aan UWV? Dan moet u voldoen aan onze inkoopvoorwaarden.

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden ICT

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden ICT SaaS

Wilt u een product of dienst leveren aan UWV? Dan moet u voldoen aan onze inkoopvoorwaarden.

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden ICT SaaS

Wijzigingen algemene inkoopvoorwaarden 2021

In 2021 zijn enkele algemene inkoopvoorwaarden gewijzigd.

Wijzigingen algemene inkoopvoorwaarden 2021

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden Dienstverlening

Voldoet u aan de eisen van de Algemene Inkoopvoorwaarden Dienstverlening

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden Dienstverlening

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden UWV Marktplaats

Wilt u een product of dienst leveren aan UWV? Dan moet u voldoen aan onze inkoopvoorwaarden.

Bekijken Algemene Inkoopvoorwaarden UWV Marktplaats

Bekijken Inkoopprincipes UWV 2018-2023

In het document Inkoopprincipes UWV 2018-2023 leest u welke uitgangspunten er gelden in de samenwerking met leveranciers.

Bekijk hier de Inkoopprincipes UWV 2018-2023

Leveranciers van re-integratiedienstverlening

Aanmelden (zakelijk)

Bekijken Concernverklaring

Met de concernverklaring verklaart u dat u hoofdverantwoordelijk bent voor het nakomen van de plichten die UWV stelt. Het gaat hierbij om de plichten voor re-integratiedienstverlening en de overeenkomst die UWV eventueel met u sluit.

Bekijken Concernverklaring

Bekijken MVO Gedragscode voor leveranciers

Hiermee verklaart u dat de leverancier zich houdt aan de gedragscodes. Hij moet zijn werknemers eerlijk betalen. Er mag niet worden gediscrimineerd. Ook moet er een veilige werkplek worden gegarandeerd.

Bekijken MVO Gedragscode voor leveranciers

Bekijken Inkoopkader Scholing

In het Inkoopkader Scholing staan de eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om voor UWV scholingen uit te voeren.

Bekijken Inkoopkader Scholing

Bekijken Klantkeuzesjabloon Inkoopkader re-integratie

Met dit formulier geeft u inzicht in uw bedrijf ter ondersteuning van uw klantkeuze.

Bekijken Klantkeuzesjabloon Inkoopkader re-integratie

Bekijken Bedrijfssjabloon inkoopkader re-integratiedienstverlening

Hier vindt u het bedrijfssjabloon dat u gebruikt in uw aanmeldset voor innovatieve re-integratiedienstverlening.

Bekijken Bedrijfssjabloon inkoopkader re-integratiedienstverlening

Aanmelden leveren re-integratietrajecten

Met dit formulier meldt u zich aan om re-integratietrajecten aan te bieden aan UWV. Sluiten wij vervolgens een overeenkomst met u af, dan kunnen wij re-integratietrajecten bij u inkopen.

Aanmelden leveren re-integratietrajecten
Aanvragen (zakelijk) Beleid en protocol

Bekijken Beleidsregels Scholing

Met de Beleidsregels Scholing beoordeelt UWV of scholing noodzakelijk is voor een klant.

Bekijken Beleidsregels Scholing

Bekijken Inkoopkader IPS

Bekijk hier het inkoopkader als u re-integratiedienstverlening wilt aanbieden aan mensen met een psychische aandoening.

Bekijken Inkoopkader IPS

Bekijken Inkoopkader Re-integratiediensten en begrippenlijst

Voor sommige werkzoekenden met een uitkering van UWV die extra ondersteuning nodig hebben, kan UWV re-integratiedienstverlening inkopen.

Bekijk hier het inkoopkader en de bijbehorende begrippenlijst als u re-integratiediensten wilt aanbieden.

Bekijken Inkoopkader Re-integratiedienstverlening

Bekijken Inkoopkader Re-integratiedienstverlening voor werkzoekenden met Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering

Voor werkzoekenden met een Ziektewet– of arbeidsongeschiktheidsuitkering die extra ondersteuning nodig hebben, koopt UWV re-integratiedienstverlening in bij re-integratiebedrijven. Bekijk hier het inkoopkader als u re-integratiediensten wilt aanbieden.

Bekijken Inkoopkader Re-integratiedienstverlening voor werkzoekenden met Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bekijken lijst met bedrijven met een raamovereenkomst Inkoopkader Re-integratiediensten

Sinds 1 juli 2016 werkt UWV met het Inkoopkader Re-integratiediensten. Bekijk hier de lijst met bedrijven met een raamovereenkomst Inkoopkader Re-integratiediensten.

Bekijken lijst met bedrijven met een raamovereenkomst Inkoopkader Re-integratiediensten

Bekijken Overzicht Re-integratiedienstverlening

Het Overzicht Re-integratiedienstverlening bevat de re-integratiedienstverlening die UWV onder het Inkoopkader Re-integratiedienstverlening 2012 bij (re-integratie)bedrijven inkoopt.


Bekijken Overzicht Re-integratiedienstverlening

Bekijken Protocol Zeer moeilijk plaatsbaar

Beleidsregels die UWV toepast bij het beoordelen van klanten op “zeer moeilijk plaatsbaar” zijn.


Bekijken Protocol Zeer moeilijk plaatsbaar
Contractvoorbeelden Factureren

Indienen E-factuur

Leveranciers van re-integratiediensten kunnen met dit formulier hun facturen digitaal indienen.

Indienen E-factuur

Bekijken Productcodes voor facturering

Hier vindt u de productcodes die u nodig heeft om de facturen voor uw rapportages in te sturen.


Bekijken Productcodes voor facturering

Claimen bonus bij werkhervatting re-integratiediensten Naar werk en Werkfit maken

U heeft samen met de klant re-integratieactiviteiten uitgevoerd. Deze hebben geleid tot een werkhervatting. Met dit formulier kunt u een bonus claimen.

Claimen bonus bij werkhervatting re-integratiediensten Naar werk en Werkfit maken
Klanttevredenheidsonderzoek

Bekijken Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek re-integratie 'Naar werk'

Hier vindt u de vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek 'Naar werk' onder het Inkoopkader Re-integratiediensten. Het onderzoeksbureau dat u als re-integratiedienstverlener van UWV inschakelt om de klanttevredenheid te meten, moet deze vragenlijst gebruiken.

De vragenlijst geldt voor klanten waarvan de re-integratiedienst is geëindigd in het meetjaar. Het meetjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het huidige jaar.

Bekijken Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek re-integratie 'Naar werk'

Bekijken Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek 'Werkfit maken', 'Modulaire re-integratiediensten' en 'Praktijkassessment'

Hier vindt u de vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek ‘Werkfit maken’, ‘Modulaire re-integratiediensten’ en ‘Praktijkassessment’ onder het Inkoopkader Re-integratiediensten. Het onderzoeksbureau dat u als re-integratiedienstverlener van UWV inschakelt om de klanttevredenheid te meten, moet deze vragenlijst gebruiken.

De vragenlijst geldt voor klanten waarvan de re-integratiedienst is geëindigd in het meetjaar. Het meetjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het huidige jaar.

Bekijken Vragenlijst klanttevredenheidsonderzoek 'Werkfit maken', 'Modulaire re-integratiediensten' en 'Praktijkassessment'

Eisen aan onderzoekbureaus Klanttevredenheidsonderzoek Inkoopkader Scholingsdiensten 2021

In het document ‘Richtlijn voor onderzoeksbureaus – Eisen uitvoering Klanttevredenheidsonderzoek Inkoopkader Scholingsdiensten 2021' leest u aan welke voorwaarden het onderzoeksbureau moet voldoen dat de klanttevredenheid van de deelnemers aan uw scholingen onderzoekt. Deze richtlijn geldt voor het klanttevredenheidsonderzoek onder het Inkoopkader Scholingsdiensten.

Richtlijn voor onderzoeksbureaus – Eisen uitvoering Klanttevredenheidsonderzoek Inloopkader Scholingsdiensten 2021

Eisen Klanttevredenheidsonderzoek 2021

In het document ‘Informatie voor Scholingsbedrijven – Eisen Klanttevredenheidsonderzoek 2021 UWV’ staat wat wij van u verwachten en hoe wij u beoordelen. Deze informatie geldt voor het klanttevredenheidsonderzoek onder het Inkoopkader Scholingsdiensten.

Eisen uitvoering Klanttevredenheidsonderzoek Inkoopkader Scholingsdiensten 2021

Informatie voor re-integratiebedrijven – Eisen klanttevredenheidsonderzoek

In het document 'Informatie voor re-integratiebedrijven - Eisen klanttevredenheidsonderzoek' staat wat wij van u verwachten en hoe wij u beoordelen. Deze informatie geldt voor het klanttevredenheidsonderzoek onder het Inkoopkader Re-integratiediensten. Het meetjaar van het onderzoek loopt van 1 januari tot en met 31 december van het huidige jaar.

Eisen klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Inkoopkader Scholingsdiensten 2021

Hier vindt u voor 2021 de vragenlijst voor het klanttevredenheidsonderzoek voor scholingsdiensten. Het onderzoeksbureau dat u als leverancier van scholingsdiensten van UWV inschakelt om de klanttevredenheid te meten, moet deze vragenlijst gebruiken.

Deze vragenlijst geldt voor klanten waarvan de scholing is geëindigd tussen 1 januari en 31 december 2021 (meetjaar 2021).

Klanttevredenheidsonderzoek Inkoopkader Scholingsdiensten 2021

Richtlijn voor onderzoeksbureaus – Eisen uitvoering klanttevredenheidsonderzoek UWV

Het onderzoeksbureau dat de klanttevredenheid van uw re-integratiedienstverlening onderzoekt, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het document 'Richtlijn voor onderzoeksbureaus – Eisen uitvoering klanttevredenheidsonderzoek UWV' leest u welke voorwaarden dit zijn. Deze richtlijn geldt voor het klanttevredenheidsonderzoek onder het Inkoopkader Re-integratiediensten. Het meetjaar van het onderzoek loopt van 1 januari tot en met 31 december van het huidige jaar.

Eisen uitvoering klanttevredenheidsonderzoek
Rapporteren

Aanmelden deelnemer voor IPS-traject

Met dit formulier meldt u uw cliënt aan om deel te nemen aan een IPS-traject.

Aanmelden deelnemer voor IPS-traject

Bijstelling scholing Inkoopkader Scholingsdiensten 2021

Onze klant volgt scholing bij u. U heeft met ons afgesproken dat de oorspronkelijke offerte verandert. Met dit formulier geeft u deze bijstelling door.

Bijstelling scholing Inkoopkader Scholingsdiensten 2021

Invullen eindrapportage Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Met dit formulier maakt u de eindrapportage van het traject Individuele Plaatsing en Steun (IPS). U maakt de rapportage samen met de cliënt als dit mogelijk is.

U maakt een eindrapportage in de volgende situaties:

 • Binnen 28 dagen na het einde van het IPS-traject.
 • Binnen 28 dagen nadat het IPS-traject voortijdig is gestopt.

In de eindrapportage laat u ons weten welke afspraken uit het re-integratieplan zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn.

Invullen eindrapportage IPS

Invullen eindrapportage Modulaire re-integratiediensten

Met dit formulier verantwoordt u zich over de uitvoering van de re-integratieactiviteiten, zodra deze worden beëindigd.

Invullen eindrapportage Modulaire re-integratiediensten

Invullen eindrapportage Praktijkassessment

Met dit formulier verantwoordt u zich over de uitvoering van de re-integratieactiviteiten, zodra deze worden beëindigd.

Invullen eindrapportage Praktijkassessment

Invullen eindrapportage Scholingsdienst

Onze klant volgde scholing bij u en is daarmee gestopt. Met dit formulier laat u ons weten wat het resultaat is, ook als de klant de scholing te vroeg heeft beëindigd.

Invullen eindrapportage Scholingsdienst

Invullen re-integratieplan Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Met dit formulier stelt u samen met de cliënt het re-integratieplan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) op.

Invullen re-integratieplan IPS

Invullen re-integratieplan Modulaire re-integratiediensten

Met dit formulier stelt u samen met uw klant een re-integratieplan op voor een modulaire dienst onder het Inkoopkader Re-integratiediensten.

Invullen re-integratieplan Modulaire re-integratiediensten

Invullen re-integratieplan Modulaire re-integratiediensten (eenmalige bijstelling)

Met dit formulier stelt u samen met uw klant een bijgesteld re-integratieplan op voor een modulaire dienst onder het Inkoopkader Re-integratiediensten.

Invullen re-integratieplan Modulaire re-integratiediensten (eenmalige bijstelling)

Invullen voortgangsrapportage Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Met dit formulier maakt u samen met de cliënt een voortgangsrapportage van het traject Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Dit doet u in de 11e maand van het begeleidingsjaar.

In de voortgangsrapportage laat u ons weten welke afspraken uit het re-integratieplan tot nu toe zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn. Ook geeft u aan of doorgaan met het IPS-traject zinvol is. Invullen voortgangsrapportage IPS

Melden gedrag klant tijdens re-integratietraject

Met dit formulier maakt u melding van het gedrag van uw klant tijdens het re-integratietraject.

Melden gedrag klant tijdens re-integratietraject

Invullen Re-integratieplan

Gebruik dit formulier alleen wanneer u met uw klant een re-integratieplan opstelt voor een traject dat valt onder het Inkoopkader voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Invullen Re-integratieplan

Toevoegen voorblad bij rapportages re-integratietraject en scholing

U stuurt het voorblad mee met elke rapportage die u ons van een re-integratietraject of -dienst stuurt.

Let op: Om het voorblad te kunnen invullen en printen, moet u het eerst downloaden en opslaan op uw computer.

Toevoegen voorblad bij rapportages re-integratietraject

Invullen eindrapportage Naar werk

Met dit formulier verantwoordt u zich over de uitvoering van de re-integratieactiviteiten, zodra deze worden beëindigd.

Invullen eindrapportage Naar werk

Invullen eindrapportage Werkfit maken

Met dit formulier verantwoordt u zich over de uitvoering van de re-integratieactiviteiten, zodra deze worden beëindigd.

Invullen eindrapportage Werkfit maken

Invullen re-integratieplan Werkfit maken (eenmalige bijstelling)

Met dit formulier stelt u samen met uw klant een bijgesteld re-integratieplan op voor een dienst onder het Inkoopkader Re-integratiediensten.

Invullen re-integratieplan Werkfit maken (eenmalige bijstelling)

Invullen re-integratieplan Naar werk (eenmalige bijstelling)

Met dit formulier stelt u samen met uw klant een bijgesteld re-integratieplan op voor een dienst onder het Inkoopkader Re-integratiediensten.

Invullen re-integratieplan Naar werk (eenmalige bijstelling)

Invullen re-integratieplan Naar werk

Met dit formulier stelt u samen met uw klant een re-integratieplan op voor een dienst onder het Inkoopkader Re-integratiediensten.

Invullen re-integratieplan Naar werk

Invullen re-integratieplan Werkfit maken

Met dit formulier stelt u samen met uw klant een re-integratieplan op voor een dienst onder het Inkoopkader Re-integratie.

Invullen re-integratieplan Werkfit maken

Invullen re-integratieplan Praktijkassessment

Met dit formulier stelt u samen met uw klant een re-integratieplan op voor een praktijkassessment onder het Inkoopkader Re-integratie.

Invullen re-integratieplan Praktijkassessment
Wijzigingen doorgeven

Leveranciers van voorzieningen

Wijzigingen doorgeven

Wijzigen gegevens ontvanger voorziening

Dit formulier vult de jobcoach in als de gegevens van de klant, werkgever, arbeidsovereenkomst of jobcoach(organisatie) wijzigen.

Wijzigen gegevens ontvanger voorziening

Wijzigen gegevens voor leverancier re-integratiedienstverlening, scholing of voorzieningen

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw bedrijfsgegevens door.

Wijzigen gegevens voor leverancier re-integratiedienstverlening, scholing of voorzieningen
Aanmelden (zakelijk)

Bekijken selfassessment

Bent u jobcoach en wilt u zich aanmelden voor het Erkenningskader? Doe dan eerst een selfassessment. Dan weet u vooraf of u aan de eisen voldoet.

Bekijken selfassessment
Beleid en protocol

Bekijken Advies medische urenbeperking

Een burger werkt en krijgt aanvullend van u een uitkering. Dan kunt u een Advies medische urenbeperking van UWV voor hem aanvragen. Wij beoordelen dan of uw burger met zijn ziekte of handicap meer uren kan werken.

Bekijken Advies medische urenbeperking

Bekijken loonwaardebepaling van UWV

Wilt u weten of de loonwaarde van uw burger lager is dan het minimumloon? Dan kunt u een loonwaardebepaling aanvragen. Is de loonwaarde lager dan het minimumloon? Dan kunt u de (toekomstige) werkgever van uw burger loonkostensubsidie aanbieden. Deze subsidie vergroot de kans dat uw burger blijft werken of (weer) gaat werken.


Bekijken loonwaardebepaling van UWV

Bekijken document De Indicatie banenafspraak

Voor burgers die onder de Participatiewet vallen en van wie u verwacht dat zij niet het minimumloon kunnen verdienen, kunt u bij UWV een Indicatie banenafspraak aanvragen.

Document De Indicatie banenafspraak bekijken

Bekijken Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2019

In het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning leest u aan welke eisen u moet voldoen om een erkenning te verkrijgen en te behouden. Wanneer u niet meer aan de eisen voldoet, kan UWV de erkenning intrekken. Bekijk hier het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning.

Bekijken Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2019

Bekijken Advies indicatie beschut werk van UWV

U wilt uw burger een baan aanbieden in een beschutte omgeving. U wilt graag weten of deze burger behoort tot de doelgroep beschut werk. Dan vraagt u een Advies indicatie beschut werk van UWV aan.


Bekijken Advies indicatie beschut werk van UWV

Bekijken Protocol jobcoach

UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van werkzoekenden. Het gaat dan om werknemers die zijn ontslagen en werkzoekenden met een ziekte of handicap.


Bekijken Protocol jobcoach
Handleiding

Bekijken veelgestelde vragen jobcoachportaal

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het jobcoachportaal.

Bekijken veelgestelde vragen jobcoachportaal

Bekijken handleiding jobcoachportaal

Hoe u in het jobcoachportaal komt, leest u in de handleiding jobcoachportaal.


Bekijken handleiding jobcoachportaal
Rapporteren

Bekijken informatie voor jobcoachorganisaties over het klanttevredenheidsonderzoek

In dit document leest u wat wij van u verwachten en hoe wij u beoordelen.

Bekijken informatie voor jobcoachorganisaties over het klanttevredenheidsonderzoek

Beoordeling ondersteuning jobcoach door werknemer

Met dit formulier geeft u als werknemer aan hoe u de jobcoaching beoordeelt.

Beoordeling ondersteuning jobcoach door werknemer

Beoordeling ondersteuning jobcoach door werkgever

Met dit formulier geeft u als werkgever aan hoe u de jobcoaching beoordeelt.

Beoordeling ondersteuning jobcoach door werkgever

Opsturen rapportage klanttevredenheid jobcoaching

Met dit formulier geeft u door hoe tevreden werknemers en werkgevers zijn over uw dienstverlening. U stuurt de rapportage 1 keer per jaar aan uw accounthouder.

Opsturen rapportage klanttevredenheid jobcoaching

Voorzieningen (zakelijk)

Aanvragen (zakelijk)

Aanvragen tolkvoorziening door organisaties

Met dit formulier vraagt u een tolkvoorziening voor organisaties aan. U heeft een schrijf- of gebarentolk nodig omdat u een bijeenkomst organiseert waar meerdere mensen met een auditieve handicap aanwezig zijn.

Aanvragen tolkvoorziening door organisaties
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten