Wat is het EURES-netwerk?

EURopean Employment Services (EURES) is in 1993 opgericht om het recht op vrij verkeer van werknemers te ondersteunen in de 31 landen van de EER plus Zwitserland. Het netwerk bevordert het werken over grenzen heen. Daarvoor is er in elk land dat op EURES is aangesloten een Nationaal Coördinatiebureau dat het netwerk beheert. In Nederland is dat NCO EURES Nederland. Daarnaast zijn er in elk land EURES-leden en partners die rechtstreeks diensten verlenen aan werkgevers en werkzoekenden.

Voorheen kende Nederland 1 uitvoerend EURES-lid (UWV) en 1 EURES-partner (grensoverschrijdend partnerschap Scheldemond). Sinds 13 mei 2018 kunnen ook andere organisaties toetreden tot het netwerk. Zij moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden om lid of partner te worden. Hoe meer partijen zijn aangesloten, hoe beter vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht op de Europese arbeidsmarkten.