Personen met een nationaliteit van buiten de EU zoals buitenlandse studenten, asielzoekers en anderen die met een verblijfsvergunning in Nederland zijn, mogen vrijwilligerswerk doen. De volgende voorwaarden gelden:

  • Het werk is meestal onbetaald.
  • Het gaat om werk bij een organisatie die geen winst mag maken.
  • Het werk is belangrijk voor de maatschappij. Zoals vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken, wandelen met ouderen of wilgen knotten.

Er is geen werkvergunning nodig. U moet wel een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV.

Vrijwilligersverklaring aanvragen

Als organisatie vraagt u de vrijwilligersverklaring aan. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Zodra u een ontvangstbevestiging heeft gekregen, kan worden gestart met het vrijwilligerswerk. U hoeft dus niet te wachten op de verklaring. Krijgt u geen vrijwilligersverklaring, dan moet de vrijwilliger stoppen met de activiteiten.

Aanvragen verklaring vrijwilligerswerk