Een werkvergunning is niet nodig in de volgende situatie:

  • De werknemer heeft de verblijfsvergunning ‘overplaatsing binnen een onderneming’.
  • Hij werkt in een periode van 180 dagen maximaal 90 dagen bij u.

Melden van overgeplaatste werknemers

U moet het wel aan ons melden als een overgeplaatste buitenlandse werknemer bij u komt werken. Dit doet u via het formulier ‘Overplaatsing onderneming binnen de EU’, of via het Engelstalige formulier 'intra-corporate transfer'.

Melden overplaatsing binnen een onderneming

Lees bij Overplaatsing personeel voor welke groepen u wel een werkvergunning moet aanvragen.