Als de IND een asielaanvraag goedkeurt, dan krijgt een vluchteling het verblijfsdocument ‘asiel bepaalde tijd’. Op het document staat ‘arbeid is vrij toegestaan’. De asielzoeker heeft dan geen werkvergunning nodig om te werken.