Op het aanvraagformulier voor een TWV staat een vraag over de Europese sanctielijst. Wij vragen u: ‘Gaat de buitenlandse werknemer werken voor een bedrijf dat als dochteronderneming onder zeggenschap staat of eigendom is van een Belarussisch of Russisch moederbedrijf dat op de Europese sanctielijst staat?’. Dit is dezelfde vraag die u krijgt als u een verzoek doet om toelating tot de Regeling internationaal handelsverkeer.

Om te antwoorden gebruikt u onderstaand stappenplan. Beantwoordt u de 4 vragen allemaal met ‘ja’? Vul dan op het formulier ook ‘ja’ in bij de vraag over de Europese sanctielijst. Als u ‘nee’ antwoordt op 1 of meer vragen, kunt u bij de vraag op het formulier ‘nee’ aankruisen.

  1. Is uw bedrijf of het bedrijf waar de buitenlandse werknemer gaat werken een dochteronderneming van een (moeder)bedrijf? Als u een eenmanszaak heeft, dan beantwoordt u deze vraag altijd met ‘nee’.
  2. Is het moederbedrijf Russisch of Belarussisch?
  3. Staat dit moederbedrijf op de Europese sanctielijst?
  4. Staat uw bedrijf of het bedrijf waar de buitenlandse werknemer gaat werken onder zeggenschap van het Russische of Belarussische moederbedrijf, of is het hiervan eigendom?

Reden voor de vraag over de Europese sanctielijst

De Europese Unie heeft vanwege de oorlog in Oekraïne maatregelen genomen tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland). Verschillende Russische en Belarussische bedrijven zijn op de Europese sanctielijst geplaatst. Het is verboden om zaken te doen met deze bedrijven en met dochterondernemingen van deze bedrijven. Daarom vragen wij of de buitenlandse werknemer voor zo’n onderneming gaat werken. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de maatregelen tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland).