De Regeling Zeevisserij geldt voor werkgevers waarvan de werknemers werken op schepen die niet onder de Nederlandse vlag varen. Deze schepen liggen tijdelijk in Nederlandse havens. Bijvoorbeeld om vis aan land te brengen, om te bevoorraden, om reparaties uit te voeren of om bemanning te wisselen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een werkvergunning geldt het volgende:

  • De werkgever leidt een zeeschip dat niet onder de Nederlandse vlag vaart.
  • De werknemer werkt als visser.
  • Hij is ouder dan 18 jaar.
  • De werkzaamheden in de Nederlandse havens zijn van tijdelijke aard.
  • De arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de visser mogen niet onder het niveau liggen dat in de bedrijfstak gebruikelijk is.

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 2 jaar geldig.