Voor het aanvragen van een werkvergunning geldt het volgende:

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in de land- en tuinbouwsector.
 • U probeert eerst minimaal 3 maanden een geschikte kandidaat te vinden in Nederland, de EU/EER of Zwitserland.
 • U meldt uw vacature minimaal 5 weken voordat u de werkvergunning aanvraagt. Dit kan via het Werkgeversservicepunt bij UWV.
  Let op: Wanneer u zelf uw vacature op werk.nl plaatst, kunt u ervoor kiezen deze ook te tonen op de EURES-website.
 • Uw buitenlandse werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben (of krijgen) waarmee hij mag werken. Duurt het werk korter dan 3 maanden, dan is meestal een visum voldoende.
 • Hij is ouder dan 18 jaar.
 • Hij werkt op een reguliere (normale) arbeidsplaats.
 • U regelt een schone en veilige plek om te wonen.
 • Net als bij Nederlandse werknemers moet u zich bij buitenlandse werknemers houden aan de wet als het gaat om arbeidsvoorwaarden.

Let op: Op het aanvraagformulier stellen wij extra vragen over de huisvesting. Zoals over het type onderdak dat de werknemer krijgt, het adres en het aantal personen dat op deze locatie woont.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt de volgende documenten mee met de aanvraag TWV:

 • een concept arbeidsovereenkomst waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
  • de naam en het vestigingsadres van de werkgever
  • de functietitel van de werknemer
  • de persoonsgegevens van de werknemer
  • het bruto maandloon
  • het aantal uren per week
  • de duur van het contract
  • de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
  • de lengte van het betaald verlof
  • de startdatum van de werkzaamheden bij de werkgever
  • de einddatum van de werkzaamheden bij de werkgever
  • de handtekening van de werkgever
 • een kopie van diploma’s of getuigschriften (met vertaling naar Nederlands of Engels)
 • documenten waaruit blijkt dat u in Nederland, de EU/EER of Zwitserland via verschillende media of (internationale) uitzendbureaus naar een kandidaat hebt gezocht. Zoals kopieën van (online) advertenties en facturen voor het plaatsen van deze advertenties. Of uw e-mails aan uitzendbureaus en hun reacties
 • uitleg over de selectieprocedure en per kandidaat een onderbouwing aan welke eisen hij wel en niet voldeed, en waarom hij is afgewezen

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 24 weken geldig.