Als u een werkvergunning aanvraagt voor een voorganger, dan gelden de volgende speciale voorwaarden:

  • De voorganger is ouder dan 18 jaar.
  • De voorganger werkt bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.
  • De functie is voorganger van de eredienst of de functie is belangrijk voor de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.
  • Voor deze functie is een speciale opleiding, kennis of ervaring nodig.
  • U regelt voor de voorganger een veilige en schone plek om te wonen.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt het volgende mee met de aanvraag TWV:

  • Een kopie van de concept arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met uw handtekening.
  • Een kopie van diploma’s en getuigschriften waaruit kennis en ervaring blijkt (met vertaling naar het Nederlands of Engels).
  • Een kopie van de statuten van de religieuze organisatie (gelofte van armoede) – bij een eerste aanvraag.
  • Het formulier Toestemming gebruik bijzonder persoonsgegevens.

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 3 jaar geldig.