Wilt u een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen voor een kloosterling of zendeling? Dan is het belangrijk om te weten of hij een gelofte van armoede heeft afgelegd. Er gelden dan andere voorwaarden.

Wel een gelofte van armoede

Dit zijn de speciale voorwaarden als uw werknemer wel een gelofte van armoede heeft afgelegd:

 • De kloosterling of zendeling is ouder dan 18 jaar.
 • Hij is niet in dienst bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.
 • U verklaart dat het werk nodig is om de doelen van de organisatie te halen.
 • U regelt voor de kloosterling of zendeling een veilige en schone plek om te wonen.

Geen gelofte van armoede

Dit zijn de speciale voorwaarden als uw werknemer geen gelofte van armoede heeft afgelegd:

 • De kloosterling of zendeling is ouder dan 18 jaar.
 • Hij heeft een inkomen dat minimaal het wettelijke minimum maandloon is voor een werknemer van 21 jaar of ouder.
 • Hij doet geen beroep op algemene middelen (geld van de overheid). Bijvoorbeeld omdat hij een inkomen verdient. Of omdat de organisatie hem financieel ondersteunt.
 • Zijn werk is nodig om de doelen van de organisatie te halen.
 • U betaalt de kosten voor zijn verblijf en verzekeringen of u vult deze aan.
 • U regelt voor de kloosterling of zendeling een veilige en schone plek om te wonen.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt het volgende mee met de aanvraag TWV:

 • Een kopie van de statuten van de religieuze organisatie (gelofte van armoede) – bij een eerste aanvraag.
 • Een verklaring van de gelofte van armoede (als uw werknemer deze heeft afgelegd)
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat de kloosterling of zendeling voldoende eigen geld heeft.
 • Het formulier Toestemming gebruik bijzonder persoonsgegevens.

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is maximaal 3 jaar geldig.

Let op: Komt de kloosterling of zendeling langer dan 3 maanden in Nederland werken, dan vraagt u meestal een GVVA aan bij de IND. Hij kan dit ook zelf doen.