Voor 2 groepen asielzoekers hoeft u geen werkvergunning aan te vragen:

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een werkvergunning voor betaald werk door de overige groep asielzoekers geldt het volgende:

  • De asielzoeker is ouder dan 18 jaar.
  • Hij heeft een geldig Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-document).
  • Zijn loon is marktconform. Dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen.
  • Hij mag maximaal 24 weken in een periode van 52 weken werken.

Welke documenten stuurt u mee?

U stuurt het volgende mee met de aanvraag TWV:

  • een kopie van de concept arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever

Geldigheid werkvergunning

De werkvergunning is 24 weken geldig.