Voor 2 groepen asielzoekers hoeft u geen werkvergunning aan te vragen:

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een werkvergunning voor betaald werk door de overige groep asielzoekers geldt het volgende:

  • De asielzoeker is ouder dan 18 jaar.
  • De aanvraag voor asiel is minimaal 6 maanden in behandeling bij de IND.
  • Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) biedt de asielzoeker opvang.
  • De asielzoeker heeft een geldig Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-document).
  • Het loon is marktconform. Dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de asielzoeker met deze kennis en ervaring gaat doen.

Welke documenten stuurt u mee?

Met de aanvraag TWV stuurt u een kopie mee van de concept arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever.

Navraag door UWV

UWV vraagt bij de IND na of de aanvraag voor asiel minimaal 6 maanden in behandeling is. En bij het COA of zij de asielzoeker opvang biedt.

Geldigheid werkvergunning

Met ingang van 29 november 2023 kunt u een werkvergunning krijgen voor de maximale duur van het Vreemdelingen Identiteitsbewijs (W-document).

Nieuwe werkvergunning aanvragen

Als u op dit moment in het bezit bent van een werkvergunning met een geldigheidsduur van 24 weken, en u wilt de asielzoeker langer in dienst houden, dan kunt u een nieuwe werkvergunning aanvragen. De ingangsdatum van de nieuwe werkvergunning kan aansluiten op de eerder verleende vergunning. Er is geen wachttijd meer tussen 2 vergunningen. U vraagt een nieuwe werkvergunning aan via het digitale loket van UWV.