Voor werknemers met een uitkering of langdurige ziekte of handicap zijn er diverse regelingen. Soms heeft u hiervoor meer informatie nodig.

Wilt u weten of uw werknemer een no-riskpolis heeft? Dan kunt u uw werknemer de volgende vragen stellen:

 • Heeft u een uitkering of heeft u die gehad?
 • Heeft u een beslissing van UWV waaruit blijkt dat u een uitkering of een no-riskpolis heeft?
 • Heeft u een langdurige ziekte of handicap die u belemmert bij uw werk?

Let op: uw werknemer hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is.

Wanneer vraagt u UWV om deze informatie?

Heeft uw werknemer geen documenten waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft? Dan kunt u ons vragen om informatie over de uitkering of de belemmering van uw werknemer.
U kunt aan uw werknemer vragen of hij ons machtigt om deze informatie aan u te sturen. Hij vult daarvoor het formulier 'Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering' in.

Hoe aanvragen?

 • Laat het formulier 'Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering' invullen door uw werknemer. Hiermee machtigt de werknemer ons om u een verklaring te sturen over zijn situatie.
 • Stuur het ingevulde formulier én een apart schriftelijk verzoek naar ons op. Voeg hier ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de werknemer bij. Stuur uw verzoek en de bijlagen naar:

  UWV
  Gegevensdiensten PDI
  Postbus 58285
  1040 HG Amsterdam

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • Na ontvangst van uw verzoek beoordelen we of uw verzoek juist en volledig is. Als uit onze beoordeling blijkt dat uw verzoek inderdaad juist en volledig is, dan nemen wij uw verzoek in behandeling. Mocht dit niet het geval zijn, dan wijzen wij uw verzoek af. 
 • Als blijkt dat uw werknemer belemmeringen heeft bij het werk door een ziekte of handicap, streven wij ernaar om u hiervan binnen 6 weken een verklaring te sturen.
 • Wij leveren de verklaring, na goedkeuring van uw aanvraag, via de post.
Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering

Let op: alleen als u gebruikmaakt van dit originele machtigingsformulier, kunt u deze informatie aanvragen. Andere machtigingsformulieren, bijvoorbeeld door u zelf gemaakte formulieren, nemen wij niet in behandeling.