Ik heb een werknemer met WAO in dienst

Minder werken door verslechtering gezondheid (WAO)

Wordt de gezondheid van uw werknemer slechter en kan hij daardoor minder werken? Dan geeft hij dat door via het formulier Opnieuw WAO aanvragen.

Maar u kunt dat ook doorgeven. Overleg dat met uw werknemer. Hij kan dan een uitnodiging krijgen voor een gesprek met onze arts en een arbeidsdeskundige. De mogelijkheden van uw werknemer om te werken worden dan opnieuw beoordeeld. Na die beoordeling bekijken wij wat zijn uitkering wordt. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van de situatie en welke uitkering uw werknemer krijgt.

Slechtere gezondheid van mijn werknemer melden

Wilt u zelf doorgeven dat uw werknemer minder kan werken doordat zijn gezondheid slechter is geworden? Bespreek dit met uw werknemer en stuur ons een brief. In deze brief schrijft u:

  • dat uw werknemer minder kan werken;
  • wat er precies is veranderd in de situatie van uw werknemer;
  • het burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer;
  • uw loonheffingennummer.

Het is belangrijk dat u de verandering in de mogelijkheden om te werken van uw werknemer zo precies mogelijk omschrijft. Dan kunnen wij uw melding sneller behandelen. Verstuur de brief in een gesloten envelop. Zet op de envelop 'Medisch geheim'.

Stuur de brief naar:
UWV
Afdeling Sociaal Medische Zaken
Postbus 11112
9700 CC Groningen 

U krijgt een bevestiging dat wij uw brief ontvangen hebben. In die bevestiging staat wanneer u een reactie kunt verwachten op uw melding. Dit duurt maximaal 8 weken.