Ik heb een werknemer met WAO in dienst

Meer werken door verbetering gezondheid (WAO)

Kan uw werknemer meer werken omdat zijn gezondheid beter wordt? Lees dan op Medische gegevens versturen hoe hij dit doorgeeft.

Maar u kunt dat als werkgever ook zelf doorgeven. Overleg dat met uw werknemer. Hij kan dan een uitnodiging krijgen voor een gesprek met onze arts en een arbeidsdeskundige. De mogelijkheden van uw werknemer om te werken worden dan opnieuw beoordeeld. Na die beoordeling bekijken wij wat zijn uitkering wordt. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van de situatie en welke uitkering uw werknemer krijgt.

Betere gezondheid van uw werknemer melden

Wilt u zelf doorgeven dat uw werknemer meer kan werken doordat zijn gezondheid is verbeterd? Bespreek dit dan met uw werknemer en stuur ons een brief. In deze brief vermeldt u:

  • dat uw werknemer meer kan werken;
  • wat er precies is veranderd in de situatie van uw werknemer;
  • het burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer;
  • uw loonheffingennummer.

Het is belangrijk dat u de verandering in de mogelijkheden om te werken van uw werknemer zo precies mogelijk omschrijft. Dan kunnen wij uw melding sneller behandelen. Stuur de brief in een gesloten envelop met daarop 'Medisch geheim' naar:

UWV
Afdeling Sociaal Medische Zaken
Postbus 11112
9700 CC Groningen 

U krijgt een bevestiging dat wij uw brief ontvangen hebben. In die bevestiging staat wanneer u een reactie kunt verwachten op uw melding. Dit duurt maximaal 8 weken.