Als uw werknemer met een voorziening werkt, dan kan hij worden opgenomen in het doelgroepregister. Een voorwaarde hiervoor is dat hij zonder de voorziening niet het minimumloon kan verdienen. En dat hij zijn ziekte of handicap kreeg voordat hij 18 jaar werd. Dit beoordeelt UWV. Als uw werknemer is opgenomen in het doelgroepregister, dan telt hij mee voor de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten.

Dat uw werknemer wordt opgenomen in het doelgroepregister is vooral in uw belang, omdat u zo sneller aan het quotum arbeidsbeperkten voldoet. Er is nog een ander voordeel: een werknemer die in het doelgroepregister staat, kan een Ziektewet-uitkering krijgen als hij ziek wordt.

Wilt u dat uw werknemer wordt opgenomen in het doelgroepregister? Dan moet uw werknemer dit zelf aanvragen via het formulier Aanvraag Beoordeling werken met een voorziening. U kunt de aanvraag niet voor uw werknemer doen.

Voorzieningen

Uw werknemer kan worden opgenomen in het doelgroepregister als hij werkt met 1 van deze voorzieningen van UWV:

  • jobcoach;
  • dienstverlening voor doven, blinden of mensen met een motorische handicap;
  • meeneembare hulpmiddelen;
  • vervoer.

Uw werknemer kan ook worden opgenomen als hij via de gemeente ondersteuning krijgt bij werk. Dit moet wel een voorziening zijn op basis van de Participatiewet.