Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten daarom tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creƫren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector Overheid doen dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor.

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de uren die hij ziek was en met verlof was. Ook betaald meerwerk en overwerk vallen onder verloonde uren. Zorg ervoor dat u in de aangifte loonheffingen de verloonde uren goed invult. Op de site van de Belastingdienst leest u meer hierover in de Memo verloonde uren.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u op rijksoverheid.nl.