Als u iemand met een ziekte of handicap aanneemt, is het misschien nodig om het werk of de werkplek aan te passen. Voor informatie en advies kunt u terecht bij het werkgeversservicepunt in uw regio of het landelijk werkgeversservicepunt.