Voorwaarden voor een proefplaatsing:

 • U heeft de bedoeling dat u de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbiedt.
 • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.
 • U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.
 • De werknemer heeft een uitkering van UWV.
 • De werknemer heeft nog niet eerder bij u gewerkt. Heeft hij wel eerder bij u gewerkt? Dan kunt u alleen een proefplaatsing aanbieden:
  • in een andere functie, of
  • in dezelfde functie die uw werknemer had voordat hij hij ziek werd. De proefplaatsing is om te bepalen of uw werknemer nog geschikt is voor de functie.

Extra voorwaarden voor een werknemer met een WW-uitkering

Voor een werknemer met een WW-uitkering gelden extra voorwaarden. De werknemer: 

 • moet minimaal 3 maanden werkloos zijn; 
 • komt zonder hulp moeilijk aan werk. 

Is de werknemer korter dan 3 maanden werkloos? Dan verwachten wij dat hij zonder hulp werk kan vinden. Er gelden enkele uitzonderingen als de werknemer:

 • jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft. 
 • voor zijn WW-uitkering langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg. En hij kan niet meer kan werken in zijn oude functie.