Proefplaatsing

Voorwaarden voor proefplaatsing

Voorwaarden voor een proefplaatsing:

  • U heeft de bedoeling dat u de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbiedt. 
  • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren  als de proefplaatsing. 
  • U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.
  • De werknemer heeft een uitkering van UWV.

Extra voorwaarden voor een werknemer met een WW-uitkering

Voor een werknemer met een WW-uitkering gelden extra voorwaarden. De werknemer: 

  • moet minimaal 3 maanden werkloos zijn; 
  • komt zonder hulp moeilijk aan werk. 

Is de werknemer korter dan 3 maanden werkloos? Dan verwachten wij dat hij zonder hulp werk kan vinden. Er gelden enkele uitzonderingen als de werknemer:

  • jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft. 
  • voor zijn WW-uitkering langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg. En hij kan niet meer kan werken in zijn oude functie.