Is een proefplaatsing van 2 maanden te kort voor uw werknemer? Dan kan deze werknemer misschien een langere proefplaatsing krijgen. Maar nooit langer dan in totaal 6 maanden.

U geeft op het formulier 'Aanvragen proefplaatsing' aan waarom u meer tijd nodig heeft om uw werknemer te beoordelen. Dit moet u duidelijk en uitgebreid toelichten. 

Wat wij beoordelen

Wij beoordelen of er meer tijd nodig is en hoelang de proefplaatsing moet duren. Bij onze beoordeling kijken wij naar de persoonlijke situatie van uw werknemer. Waarom heeft deze meer tijd nodig en waarom is het belangrijk voor de re-integratie? Hoe ingewikkeld is het werk voor deze werknemer? Ook de ernst van de ziekte of handicap speelt een rol.

Geen langere proefplaatsing voor een werknemer met een WW-uitkering

Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan is een proefplaatsing van 2 maanden bijna nooit te kort. Wij geven u voorbeelden van situaties waarin wij wel en geen toestemming geven voor een proefplaatsing langer dan 2 maanden.

Voorbeeld: wel toestemming voor een langere proefplaatsing
Uw werknemer kan door ziekte of handicap maar 1 dag per week werken. Dan geven wij toestemming voor een langere proefplaatsing. Want 2 maanden is in dit geval te kort om te beoordelen of de werknemer geschikt is.

Voorbeeld: geen toestemming voor een langere proefplaatsing
De inwerkperiode voor de functie is standaard langer dan 2 maanden. Dan blijft de proefplaatsing 2 maanden. Want in dit geval is de functie de oorzaak van de langere periode en niet de kandidaat. Deze situatie valt onder het bedrijfsrisico. Een proefplaatsing van 2 maanden is hier voldoende om te beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie.