U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Deze werknemer ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet.

De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. 


Re-integratietaak door gemeenten

Wij sturen een melding naar gemeenten als beide volgende situaties het geval zijn:

  • Een werknemer uit de ‘gemeentelijke doelgroep Participatiewet’ gaat ziek uit dienst. 
  • Een gemeente heeft in de afgelopen 2 jaar loonkostensubsidie voor deze werknemer betaald. 

UWV is niet meer verantwoordelijk voor de re-integratietaken voor werknemers uit deze doelgroep.
In het overzicht Overdracht re-integratietaak aan gemeenten leggen wij dit verder uit.