De no-riskpolis geldt in de volgende situatie:

  • De werknemer is voor 2015 bij u in dienst gekomen.
  • De gemeente was toen verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer.
  • De werknemer heeft een verklaring van UWV. Hierin staat dat de arbeidsbeperking het gevolg is van een ziekte of handicap.
  • De no-riskpolis geldt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.