Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Voorwaarden voor de no-riskpolis

Structureel functionele beperking (overgangsrecht)

De no-riskpolis geldt als: 

  • de werknemer voor 2015 bij u in dienst is gekomen. De gemeente was toen verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Hij heeft ook een verklaring van UWV dat hij een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap heeft. De no-riskpolis geldt voor hem als hij ziek wordt binnen 5 jaar na de start van dit dienstverband.