De no-riskpolis geldt als de werknemer na 1 januari 2015 bij u in dienst is gekomen en is opgenomen in het doelgroepregister met de volgende reden:

  • Hij behoort tot de doelgroep banenafspraak. Hij kreeg van zijn gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw- of bijstandsuitkering (Participatiewet). En hij is bij u gaan werken na begeleiding of bemiddeling door de gemeente. Wij hebben ook vastgesteld dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. Of dit is via een loonwaardebepaling op de werkplek vastgesteld.
  • Hij heeft zichzelf bij ons gemeld voor een beoordeling arbeidsvermogen omdat hij in het verleden voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) heeft gehad. Wij hebben eenmalig iedereen die tussen 10 september 2014 en 18 juli 2015 behoorde tot deze doelgroep schoolverlaters in het landelijk doelgroepregister opgenomen.
  • Zijn Wajong-aanvraag is afgewezen omdat wij niet konden vaststellen dat hij langdurig niet kon werken.
  • Hij kan alleen met een voorziening (hulp, hulpmiddelen en regelingen) het wettelijk minimumloon verdienen.