De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor jonggehandicapte werknemers (Wajongers). Neemt een werkgever een jonggehandicapte werknemer in dienst? Dan kan hij de jonggehandicaptenkorting verrekenen met zijn loon.

Voorwaarden om te verrekenen

U mag de jonggehandicaptenkorting alleen verrekenen als uw werknemer dat vraagt. Hij moet dan wel met een brief van UWV aantonen dat hij recht heeft op een Wajong-uitkering. En u moet een kopie van de UWV-brief bewaren in uw (loon)administratie.

U kunt de jonggehandicaptenkorting alleen verrekenen als:

  • u ook de loonheffingskorting toepast voor uw werknemer, en;
  • uw werknemer recht heeft op een Wajong-uitkering (eventueel samen met een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering), maar die niet krijgt omdat hij bij u werkt.

Niet langer verrekenen bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Ontvangt uw werknemer later naast zijn loon alsnog een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV? Dan mag u de jonggehandicaptenkorting niet langer verrekenen. UWV verrekent de korting dan automatisch met de uitkering.

Niet verplicht om te verrekenen

U bent als werkgever niet verplicht de jonggehandicaptenkorting te verrekenen. Uw werknemer moet de korting dan aan het einde van het jaar zelf terugvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over jonggehandicaptenkorting

Voor meer informatie over de jonggehandicaptenkorting kunt u terecht bij de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon via 0800 – 05 43.

Regelhulp premiekorting

Wilt u snel weten of u recht heeft op premiekorting als u iemand in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt? Gebruik dan de digitale regelhulp.