De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor jonge werknemers met een ziekte of handicap (Wajongers). Neemt een werkgever een jonggehandicapte werknemer in dienst? Dan kan hij de jonggehandicaptenkorting verrekenen met het loon van deze werknemer.

Voorwaarden om te verrekenen

U mag de jonggehandicaptenkorting alleen verrekenen als uw werknemer dat vraagt. Uw werknemer moet dan wel een brief van UWV hebben. Hierin staat dat de werknemer recht heeft op een Wajong-uitkering. En u moet een kopie van de UWV-brief bewaren in uw (loon)administratie.

U kunt de jonggehandicaptenkorting alleen verrekenen als de volgende voorwaarden allebei gelden:

  • U past ook de loonheffingskorting toe voor uw werknemer.
  • Uw werknemer heeft recht op een Wajong-uitkering (eventueel samen met een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering), maar krijgt deze niet door het werk bij u.

Niet langer verrekenen bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Ontvangt uw werknemer later naast het loon alsnog een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV? Dan mag u de jonggehandicaptenkorting niet langer verrekenen. UWV verrekent de korting dan automatisch met de uitkering.

Niet verplicht om te verrekenen

U bent als werkgever niet verplicht de jonggehandicaptenkorting te verrekenen. Uw werknemer moet de korting dan aan het einde van het jaar zelf terugvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over jonggehandicaptenkorting

Voor meer informatie over de jonggehandicaptenkorting kunt u terecht bij de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon via 0800 – 05 43 (gratis).

Regelhulp premiekorting

U neemt iemand in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wilt u snel weten of u recht heeft op premiekorting? Gebruik dan de digitale regelhulp.