Wilt u subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Dan moeten u en uw werknemer voldoen aan een aantal voorwaarden.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan voor een interne jobcoach? Dan moet uw werknemer:

  • een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden;
  • minimaal 35% van het minimumloon verdienen.

Verlengt u de arbeidsovereenkomst van uw werknemer en heeft hij langer begeleiding van een interne jobcoach nodig? Dan kunt u subsidie krijgen zolang het dienstverband duurt, met een maximum van totaal 3 jaar. Heeft uw werknemer na deze 3 jaar nog steeds begeleiding nodig, dan kan dat alleen met een goed onderbouwde aanvraag.

Heeft uw werknemer eerder zelf hulp ingeroepen van een externe jobcoach? En wilt u nu subsidie voor een interne jobcoach aanvragen? Houd er dan rekening mee dat we de periodes waarin uw werknemer gebruikmaakte van een externe jobcoach aftrekken van de maximale periode van 3 jaar.

Als uw werknemer bij een vorige werkgever al hulp had van een interne jobcoach, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Als de werknemer bij u hetzelfde werk gaat doen als bij die vorige werkgever, dan trekken we de periode dat hij een jobcoach had, af van de maximale periode van 3 jaar.
  • Gaat de werknemer bij u ander werk doen dan bij die vorige werkgever, dan heeft hij in zijn nieuwe functie weer recht op 3 jaar ondersteuning door een jobcoach.

Alle voorwaarden vindt u in het Protocol Interne Jobcoach.

In het Protocol Interne Jobcoach staan normbedragen voor onder andere de subsidie tijdens een proefplaatsing. U vindt deze bedragen op Normbedragen voorzieningen.