Als een interne jobcoach voor uw werknemer na 1 jaar nog steeds nodig is, dan kunt u een vervolg op de subsidie interne jobcoach aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Vervolgaanvraag subsidie interne jobcoach’. Vul voor iedere werknemer een apart formulier in.

Let op: Vraag de vervolgsubsidie op tijd aan. Wij kunnen de subsidieperiode namelijk niet eerder in laten gaan dan 4 weken voor de aanvraagdatum.

Begeleidingsplan

Bij uw eerste aanvraag vroegen wij u al welke problemen uw werknemer tegenkwam in het werk. En wat de interne jobcoach doet om deze problemen op te lossen. Bij vervolgaanvragen vragen we u opnieuw antwoord te geven op deze vragen. Uw antwoorden hierop maken onderdeel uit van het begeleidingsplan.

Aanvragen vervolg subsidie interne jobcoach