Een jobcoach begeleidt op de werkvloer een werknemer met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan een externe of interne jobcoach zijn.

Externe jobcoach

Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan UWV. In overleg met een van deze erkende organisaties, kan een werknemer zelf een externe jobcoach regelen.

Interne jobcoach

Een interne jobcoach werkt binnen uw eigen organisatie. U zorgt als werkgever voor een inwerk- of trainingsprogramma voor de interne jobcoach. Aan het eind van een geslaagde begeleiding kan de werknemer het werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar voor wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn.

Voor een interne jobcoach kunt u subsidie aanvragen bij UWV.