Voor gemeenten en werkgevers is het belangrijk om inzicht te hebben in de voortgang van de banenafspraak per regio. Daarom maken wij op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer per kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak. U vindt de actuele cijfers in het dashboard banenafspraak