Gemeenten en UWV hebben de verantwoordelijkheid om de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Voor alle 35 arbeidsmarktregio’s publiceren wij daarom elk kwartaal het document ‘Transparantie van klantprofielen’. Daarin geven wij informatie over het aantal mensen dat in het doelgroepregister staat met een profiel in het registratiesysteem Sonar. Alle overige cijfers vindt u in het dashboard banenafspraak.

Overzicht voor heel Nederland

Noord

Drenthe, Friesland, Groningen

Oost

Achterhoek, Flevoland, FoodValley, Midden-Gelderland, Rivierenland

Veluwe Stedendriehoek, Twente, Rijk van Nijmegen, Zwolle

Zuid

Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg

Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, West-Brabant

Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant

West

AmersfoortDrechtsteden, Gooi- en Vechtstreek, Gorinchem

Groot Amsterdam, Haaglanden, Holland Rijnland,

Midden-Holland, Midden-Utrecht, Noord-Holland Noord

Rijnmond, Zaanstreek en Waterland

Zeeland, Zuid-Holland Centraal, Zuid-Kennemerland en IJmond