Factsheets banenafspraak arbeidsmarktregio en Transparantie van klantprofielen

Gemeenten en UWV hebben de verantwoordelijkheid om de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. 

Voor alle 35 arbeidsmarktregio’s publiceren wij daarom elk kwartaal de volgende documenten:

  • Factsheet banenafspraak
  • Transparantie van klantprofielen
  • Rapportage beschut werk

In de Factsheet banenafspraak staat het aantal werkende mensen dat onder de banenafspraak valt.

In het document Transparantie van klantprofielen geven wij informatie over het aantal mensen dat in het doelgroepregister staat met een profiel in het registratiesysteem Sonar.

In de Rapportage beschut werk geven wij informatie over mensen die zijn aangewezen op beschut werk.

Overzicht voor heel Nederland

Noord

Drenthe, Friesland, Groningen

Oost

Achterhoek, Flevoland, FoodValley, Midden-Gelderland, Rivierenland

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, Twente, Rijk van Nijmegen, Zwolle

Zuid

Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg

Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, West-Brabant

Zuid-Limburg, Zuidoost-Brabant

West

AmersfoortDrechtsteden, Gooi- en Vechtstreek, Gorinchem

Groot Amsterdam, Haaglanden, Holland Rijnland,

Midden-Holland, Midden-Utrecht, Noord-Holland Noord

Rijnmond, Zaanstreek en Waterland

Zeeland, Zuid-Holland-Centraal, Zuid-Kennemerland en IJmond