Mijn werknemer is zelfstandige en zwanger (ZEZ)

Verlof en ZEZ-uitkering voor zelfstandige

Duur ZEZ-uitkering

De zwangerschapsuitkering duurt minimaal 16 weken. Voor de duur van het verlof gelden dezelfde regels als voor een werknemer die in dienst is. Zij mag haar verlof dus 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (vermoedelijke bevallingsdatum) in laten gaan.