Mijn werknemer is zelfstandige en zwanger (ZEZ)

Verlof en ZEZ-uitkering voor zelfstandige

Een zelfstandige die zwangerschapsverlof neemt, kan hiervoor een zwangerschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering valt onder de regeling Zelfstandig en Zwanger en heet daarom: ZEZ-uitkering.