Mijn werknemer is zelfstandige en zwanger (ZEZ)

Verlof en ZEZ-uitkering voor zelfstandige

Aanvraag ZEZ-uitkering

Een zelfstandige vraagt de ZEZ-uitkering aan via Mijn UWV. Ze verstuurt de aanvraag op zijn vroegst wanneer zij 24 weken zwanger is, maar uiterlijk 2 weken voordat haar zwangerschapsverlof ingaat. Kijk voor meer informatie bij ZEZ-uitkering aanvragen.