Mijn werknemer is zelfstandige en zwanger (ZEZ)

Verlof en ZEZ-uitkering voor zelfstandige

Aanvraag ZEZ-uitkering

Een zelfstandige vraagt de ZEZ-uitkering aan via Mijn UWV. Wij adviseren om de uitkering 4 weken voor ingang van het verlof aan te vragen. De uitkering moet in elk geval uiterlijk 2 weken voor het verlof aangevraagd zijn. Kijk voor meer informatie bij ZEZ-uitkering aanvragen.