Moet het pasgeboren kind van uw werknemer na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Dan hebben wij het volgende nodig om langer verlof aan te vragen:

  • het formulier ‘Aanvragen verlenging WAZO-uitkering'
  • een verklaring van het ziekenhuis

De verklaring van het ziekenhuis krijgt u van uw werknemer. Lag haar kind in meer dan 1 ziekenhuis? Dan hebben we een verklaring van elk ziekenhuis nodig.

In de verklaring staat dat haar kind in het ziekenhuis was opgenomen en hoelang. Ook de geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer moeten vermeld staan. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen we de aanvraag in behandeling nemen.

Stuur ons uiterlijk in de laatste 2 weken van het bevallingsverlof het ingevulde en ondertekende formulier ‘Aanvragen verlenging WAZO-uitkering’ en de verklaring(en) van het ziekenhuis. Ligt het kind dan nog in het ziekenhuis? Stuur ons de documenten dan op de laatste dag van het bevallingsverlof van uw werknemer.

Wij berekenen of zij langer verlof krijgt, en zo ja, hoelang. U krijgt allebei bericht hierover.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering