Verlofperiode zwangerschap

Kind van werknemer ligt na de bevalling in het ziekenhuis

Het kind van mijn werknemer ligt in het ziekenhuis hoe vraag ik langer bevallingsverlof aan?

Moet het kind van uw werknemer na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Dan ontvangt u van haar een verklaring van het ziekenhuis. Hierin staat dat haar kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Uiterlijk in de laatste 2 weken van het eigenlijke bevallingsverlof vraagt uw werknemer deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als haar kind dan nog in het ziekenhuis ligt. Lag haar kind in meer dan 1 ziekenhuis, dan vraagt zij een verklaring aan elk ziekenhuis.

Uw werknemer kan hiervoor het formulier Begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer gebruiken. Het ziekenhuis mag ook zelf een verklaring opstellen.

Deze verklaring(en) geeft u samen met de Aanvraag verlenging WAZO-uitkering aan UWV. Wij berekenen of uw werknemer langer verlof krijgt, en zo ja, hoelang. Zij en u krijgen hierover een brief.

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer WAZO Aanvragen verlenging WAZO-uitkering