Wordt het kind van uw werknemer na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen? Dan kan uw werknemer in sommige gevallen langer met bevallingsverlof. Als het kind van uw werknemer na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag het bevallingsverlof langer duren (maximaal 10 weken langer).

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.

Wij berekenen de extra dagen verlof in 4 stappen:

  1. Tel het aantal dagen dat het kind van uw werknemer in het ziekenhuis ligt. Als het om meerdere ziekenhuisopnames gaat, dan telt u die dagen bij elkaar op. Dat geldt ook als het om opnames in verschillende ziekenhuizen gaat.
  2. Trek de eerste 7 dagen van de totale ziekenhuisopname af.
  3. Daarna telt u van het overgebleven aantal opnamedagen alleen het aantal dagen mee dat binnen het bevallingsverlof valt. Met dit aantal dagen rekent u verder.
  4. Het bevallingsverlof duurde langer dan 10 weken. Bijvoorbeeld omdat uw werknemer voor de uitgerekende datum is bevallen?. Of omdat zij minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft opgenomen. Het aantal dagen dat haar bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, trekt u dan af van de uitkomst bij stap 3. Wat dan overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.

Duurde haar bevallingsverlof 10 weken, dan geldt de uitkomst van stap 3

Voorbeeld

Uw werknemer heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt zij 4 weken verlof op. Vervolgens bevalt zij 2 weken voor de uitgerekende datum. Zij heeft dan voor de bevalling maar 2 weken verlof gehad. Het bevallingsverlof duurt dan 14 weken in plaats van 10 weken. Haar kind ligt binnen deze 14 weken bevallingsverlof in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

  1. Het totaal aantal dagen dat haar kind in ziekenhuis ligt is 7 weken, dus 49 dagen.
  2. De eerste 7 dagen van de opname trekt u hiervan af: 49-7 = 42 dagen.
  3. Van deze 42 dagen neemt u alleen het aantal dagen dat binnen het bevallingsverlof valt. Hier is dat 14 weken. De 42 dagen ziekenhuisopname vallen in dit geval binnen deze periode van 14 weken. U rekent verder met deze 42 dagen.
  4. Het aantal dagen dat het bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, trekt u af van het aantal dagen bij stap 3. In dit geval duurde het bevallingsverlof 14 weken. 14 – 10 = 4 weken = 28 dagen. Het aantal dagen extra verlof van uw werknemer is dan 42 dagen – 28 dagen = 14 dagen.