Wordt het kind van uw werknemer na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis opgenomen? Dan mag het bevallingsverlof van uw werknemer langer duren (maximaal 10 weken langer).

Bereken hier de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer.

Wij gebruiken de volgende stappen om de extra dagen verlof te berekenen:

  1. Het aantal dagen dat het kind tijdens het bevallingsverlof van uw werknemer in het ziekenhuis ligt. Gaat het om meerdere ziekenhuisopnames? Dan telt u die dagen bij elkaar op. Ook als het kind in verschillende ziekenhuizen heeft gelegen.
  2. Van het totaal aantal dagen ziekenhuisopname trekken we 7 dagen af. Voor de eerste 7 dagen dat het kind in het ziekenhuis verblijft, krijgt uw werknemer namelijk geen extra verlof.
  3. Hoelang duurt het bevallingsverlof van uw werknemer?
    • Is dat 10 weken: de uitkomst van stap 2 is het aantal dagen extra bevallingsverlof.
    • Is dat langer dan 10 weken: we trekken het aantal dagen dat het bevallingsverlof langer duurt dan 10 weken, af van de uitkomst bij stap 2. Wat overblijft, zijn de extra dagen bevallingsverlof.

Voorbeeld

Uw werknemer heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt zij 4 weken verlof op. Zij bevalt 2 weken voor de uitgerekende datum. Dan heeft zij voor de bevalling maar 2 weken verlof gehad. Daarom duurt haar bevallingsverlof 14 weken in plaats van 10 weken. Haar kind ligt binnen deze 14 weken bevallingsverlof in totaal 7 weken in het ziekenhuis.

  1. Het totaal aantal dagen dat het kind in ziekenhuis ligt, is 49 (7 weken).
  2. Dit aantal vermindert u met de eerste 7 dagen van de opname: 49 - 7 = 42 dagen.
  3. Het bevallingsverlof duurt 14 weken, dat is 4 weken langer dan 10 weken: 14 – 10 = 4 weken = 28 dagen. Deze 28 dagen haalt u af van de uitkomst bij stap 2: 42 – 28 = 14 dagen. Uw werknemer heeft dus recht op 14 dagen extra verlof.