Mijn werknemer is zwanger van een tweeling of meerling

Hoe hoog is de uitkering?

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin haar zwangerschaps- en bevallingsverlof begon. Als wij de uitkering aan u betalen, dan verrekent u dit met het loon van uw werknemer.