Een zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon. Wij berekenen het dagloon op basis van het sv-loon dat uw werknemer verdiende tijdens het dienstverband waarin haar verlof begon. We kijken daarbij naar een periode van 1 jaar, die eindigt op de laatste dag van de voorlaatste maand of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop het zwangerschapsverlof begint. Deze periode noemen we de referteperiode.

Valt uw werknemer onder de indicatie banenafspraak en ontvangt u loonkostensubsidie van de gemeente? Dan halen wij de loonkostensubsidie van de zwangerschapsuitkering af.